Shernaev Normamatovich Anvar

Shernaev Normamatovich Anvar

Uzbekistan, Tashkent

Informatics Mathematics Mechanics Chemistry

Interests

Informatics Mathematics Mechanics Chemistry