Яна Станиславовна Бебиева

Яна Станиславовна Бебиева

Russia

Geophysics Informatics Mathematics Mechanics Physics More

Education

Московский физико-технический институт
University
Московский физико-технический институт
City
Russia, Moscow
Mode of study
Full-time
Status
Student (bachelor)
Graduation year
2013

Interests

Geophysics Informatics Mathematics Mechanics Physics More