Natalia Vladimirovna Zaviazkina

Natalia Vladimirovna Zaviazkina

Ukraine, Kiev

Psychology

Education

T. Shevchenko Kyiv National University
University
T. Shevchenko Kyiv National University
City
Ukraine, Kiev Oblast, Kiev
Mode of study
Full-time
Status
Phd
Graduation year
1995

Interests

Psychology