Mavluda Ruzmetovna Ibragimova

Mavluda Ruzmetovna Ibragimova

Uzbekistan, Urgench

Chemistry Ecology Pedagogics

Interests

Chemistry Ecology Pedagogics