Pavel Malyshev

Pavel Malyshev

Russia, Smolensk

Informatics History

Interests

Informatics History