Shakhruz Bobirovich Abdumalikov

Shakhruz Bobirovich Abdumalikov

Kazakhstan, Shymkent

Chemistry

Interests

Chemistry