Константин Юрьевич Смирнов

Константин Юрьевич Смирнов

Russia, Nizhny Novgorod

Physics Chemistry

Interests

Physics Chemistry