Наталия Александровна Куляница

Наталия Александровна Куляница

Ukraine

Economics

Interests

Economics