Арман Жексембайевич Жанботин

Арман Жексембайевич Жанботин

Казахстан, Астана

Физика

Интересы

Физика