Арман Жексембайевич Жанботин

Арман Жексембайевич Жанботин

Казахстан, Нур-Султан

Физика

Интересы

Физика