Denis Viktorovich Brazhnikov

Denis Viktorovich Brazhnikov

Россия, Новосибирск

Физика

Интересы

Физика