Проводиться
10 - 11 Груд 2015

УНвСС

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Город
Київ, Україна
Место
КНЛУ
Регистрация
Регистрация закрыта
10 - 11 Груд 2015
КНЛУ, Київ, Україна

УНвСС

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

О мероприятии

Організаційний комітет запрошує науковців, практиків в сфері менеджменту та управління, молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів прийняти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ», яка проходитиме на базі КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 10-11 грудня 2015 р.

  

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Перед початком конференції буде видано збірник матеріалів конференції, якому буде присвоєно відповідні бібліотечні індекси УДК, ББК і міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN), міжнародний ідентифікатор DOI (http://www.doi.org/) .

Матеріали конференції будуть розміщені у відкритому доступі в мережі Internet, а також в інституційному репозитарії НУБіП (http://elibrary.nubip.edu.ua/).

Не залежно від кількості спів-авторів, на одні тези буде надано 1 примірник збірника, додатковий примірник Ви можете замовити заздалегідь, його вартість – 50,00 грн.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Тези – обсягом до 3 сторінок надсилати до 20.11.2015 р. на електронну адресу: efknlu@gmail.com з темою листа «Конференція».

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0; по-центру прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, в дужках країна та населений пункт; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом: всі дані пишуть мовою статті і англійською мовою. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

До друку приймаються тези написані на одній із мов: українська, англійська, німецька, польська, російська. Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

Для публікації в Збірнику необхідно надіслати копію квитанції про оплату (скан, фото), тези та заявку на участь.

При відправці матеріалів електронною поштою, переконайтесь в їх надсиланні, отримавши відповідь Оргкомітету протягом 4 днів.

 

Організатори

Киевский национальный лингвистический университ, Экономический факультет, Кафедра менеджмента и маркетинга
Национальный университет биоресурсов и природопользования, ННИ бизнеса

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. СТЕФАНИКА

РАДА З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ

 

За підтримки:

 

 

Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні

Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

ГО «МО «Центр аналізу і розвитку освіти та науки»

Консалтингової компанії «ЕмПауер Рісерч»

CASE Україна

Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта

Наукового журналу «Молодий вчений»

Міжнародного наукового журналу «Науковий огляд»

Наукового журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання»

 

Контактна інформація

 

 

Адреса та контакти оргкомітету конференції:

м. Київ, вул. Лабораторна 3

Секретар організаційного і програмного комітетів – Хусаінов Руслан Володимирович (каб.200, корп. 2 КНЛУ,

м.т. (063) 945 74 99)

 

Заступники секретаря організаційного і програмного комітетів:

доц. Решетник Надія Іванівна

 (тел. (044) 529-85-26)

доц. Данченко Людмила Григорівна

(каб. 225, корп. 3 КНЛУ, тел. (044) 529-85-26)

доц.Гаращенко Людмила Петрівна

 

 

https://www.facebook.com/events/798466050264328/

http://econconf.com/