Наукова весна 2022

XII міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих учених з міжнародною участю «Наукова весна 2022»

Город
Москва, Росія
Место
Реавиз
Регистрация
До 22 квiтня 2022 23:59
19 Трав 2022
09:00 - 18:00
Реавиз, Москва, Росія

Наукова весна 2022

XII міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих учених з міжнародною участю «Наукова весна 2022»

О мероприятии
Матеріали конференції будуть опубліковані додатком до журналу ВАК "Вісник інституту Реавіз" http://vestnik.reaviz.ru
 
Загальні вимоги до роботи. Робота виконується російською чи англійською мовами. Обсяг роботи тексту 500-3000 символів. Надіслані на конференцію роботи проходять обов'язкову перевірку на наявність неприпустимих запозичень у системі «Антиплагіат», а також рецензування. Організаційний комітет не приймає матеріали, що не відповідають науковій тематиці конгресу, виконані на недостатньо високому науковому рівні, що не відповідають вимогам актуальності, що містять неприпустимі запозичення, що порушують правила мови, якою вони написані.
 
Структури роботи. Текст роботи оформляється у порядку.
 
Заголовок тез.
Автор(и) – прізвище та ініціали.
Організація коротко, без зазначення форм власності, наприклад «Московський державний університет», кафедра, факультет. Якщо авторів кілька, вони працюють чи навчаються у різних організаціях, то перед ініціалами
ставиться верхній індекс (1, 2 і т.д.), що відповідає організації, зазначеній
нижче під тим самим номером. Якщо автор один або всі автори працюють в одній
організації, індекси не ставляться.
E-mail контакту
Керівник роботи — прізвище та ініціали, науковий ступінь та звання (скорочення наведені у таблиці наприкінці цього документа). Членство у недержавних чи альтернативних академіях не вказується.
Текст тез. У тексті тез необхідно відобразити мету роботи, матеріали та методи, отримані результати, їх аналіз та коротке обговорення (висновки). Будь-які, навіть загальновживані абревіатури, мають бути при першому використанні розшифровані. Спеціальні символи вставляються копіюванням таблиці ascii. Для надрядкових символів допускається використання вікі-розмітки або формату Latex. Математичні формули вставляються у текст робіт у форматі Latex
Ілюстративний матеріал. Таблиці, схеми і малюнки надсилаються в файлах, назва яких відповідає вказівці в тексті (рисунок 1, таблиця 2 і т.п.). Таблиці оформляються у форматах Microsoft/Libre/Open/WPS Office (doc, docx, xls, xlsx, odt, ods). Малюнки додаються у форматах jpg, png, bmp, з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Хімічні формули виконуються засобами LaTex або програм ChemDraw, ChemWindow або ISIS/Draw. Схеми оформляються в Microsoft Visio, Corel Draw, Inkscape, бажано експортувати їх у формат eps, перекладати шрифти в криві. Статистичні діаграми бажано направляти в файлах, що редагуються, в яких вони створені (Microsoft Excel, Libre Office Calc, Statistica etc) для оптимальної їх верстки.
 
Для секції «Інформаційні технології у медицині». Бажано супроводити матеріали посиланням на працюючий прототип програмного рішення, опублікований на онлайн майданчиках - Jupiter Lab, Wolfram Online Demo та інше.
 
Посилання. Список використаної літератури супроводжує роботу за бажанням авторів, оформляється за ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.9-2009. Список літератури оформляється у порядку цитування джерел. У тексті тез повинні бути посилання на всі джерела зі списку літератури. Посилання по тексту вказують у квадратних дужках, наприклад, [1, 3-5].
 
Приклад оформлення тез:
 
Особливості перебігу ранового процесу у пацієнтів у гострій фазі COVID-19, які зазнали хірургічного втручання
1Іванов І.І., 2Петров П.П.
1студент 2 курсу лікувального факультету; 2аспірант кафедри хірургічних хвороб
1Медичний університет «Реавіз»
2Санкт-Петербурзький державний університет
Ivanov@ifmo.ru
Сидоров С.С., д-р мед. наук, проф.
 
Текст, текст, текст……………….
 
Скорочення вчених ступенів відповідно до Додатка 3 до Положення, затвердженого наказом Міносвіти РФ від 31 серпня 1998 N 145

Організатори

Медицинский университет «Реавиз»
Медичний університет «Реавіз»

Про партнерів

Bridge To Life Inc

Вартість участі

Безкоштовно