Алия Бахытжан-кызы Мылтыкбаева

Алия Бахытжан-кызы Мылтыкбаева

Kazakhstan

Physics

Interests

Physics