Алия Бахытжан-кызы Мылтыкбаева

Алия Бахытжан-кызы Мылтыкбаева

Казахстан

Физика

Интересы

Физика