Поліція Росії: історія і сучасність

Всеросійська науково-практична конференція «Поліція Росії: історія і сучасність»

Город
Курськ, Росія
Место
КГУ
Регистрация
Регистрация закрыта
23 Трав 2019
10:00 - 15:00
КГУ, Курськ, Росія

Поліція Росії: історія і сучасність

Всеросійська науково-практична конференція «Поліція Росії: історія і сучасність»

О мероприятии
Шановні колеги, фахівці і навчаються! 
23 травня 2019 р. на базі юридичного факультету Курського державного університету відбудеться Всеросійська науково-практична конференція на тему: «ПОЛІЦІЯ РОСІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ». Захід пройде в рамках реалізації плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права.
Програма конференції передбачає очну участь в форматі обговорення наступних питань:
- поліцейська система;
- місце поліції в механізмі держави;
- сутність та основи реалізації поліцейської діяльності;
- поліція та інститут громадянського суспільства;
- правова культура, правосвідомість і підготовка співробітників поліції (міліції);
- поліцейське право;
- поліцейська діяльність доімперського періоду;
- поліція Російської імперії;
- кримінальний розшук в Російській імперії;
- політичний розшук в Російській імперії;
- міліція Тимчасового уряду;
- організація та діяльність радянської міліції;
- кримінальний розшук в Радянській Росії і СРСР;
- специфіка діяльності міліції в роки Великої Вітчизняної війни;
- міліція (поліція) Російської Федерації;
- кримінальний розшук Російської Федерації;
- особливості організації та діяльності органів поліції в регіонах;
- службовий подвиг;
- вітчизняна поліція (міліція) в літературі, образотворчому мистецтві, плакатах і листівках, пам'ятках, кіно і засобах масової інформації, мережі Інтернет;
- міжнародне співробітництво органів, що здійснюють поліцейську діяльність.
Запрошуємо викладачів, науковців, практикуючих фахівців взяти участь у роботі конференції зі своїми студентами.
Для участі в роботі конференції необхідно до 23 квітня 2019 р. надати в оргкомітет:
- заявку учасника конференції (Додаток 1);
- статтю (Додаток 2);
- проект офіційного запрошення учасника на конференцію на адресу керівника організації (за необхідності) (Додаток 3);
- рекомендацію для опублікування роботи учня, підписану науковим керівником (відсканований варіант, підпис завіряється у відділі кадрів) (Додаток 4).
Всі документи надаються в оргкомітет за адресою електронної пошти tokareva_sn@mail.ru (Токарева Світлана Миколаївна) на кожного учасника в одному файлі під назвою Іванов П. С., виконаному в текстовому редакторі Word for Windows, збереженому у *.doc (заявка, стаття, проект офіційного запрошення, рекомендація, кожен з яких починаються з нової сторінки).
Матеріали конференції планується опублікувати в наступних збірниках:
1) наукові та практичні працівники, студенти (у співавторстві з науковим керівником) у збірнику наукових праць «Історія, теорія, практика російського права. Випуск 12» (ISSN 2309-1509). Збірник зареєстрований в РІНЦ. Публікація здійснюється на безоплатній основі;
2) студенти ВНЗ – при особистому авторстві) - у збірнику студентських наукових робіт "Glossa", випуск 3. Збірник зареєстрований в РІНЦ. Публікація здійснюється на безоплатній основі. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів у разі недотримання вимог до оформлення заявки та статті, недотримання тематики конференції, а також при порушенні строків надання матеріалів.
Представляючи текст роботи для публікації, автор гарантує правильність інформації про себе, оригінальність змісту статті, публікується вперше, відсутність плагіату та інших форм неправомірного використання в рукопису твору, належне оформлення всіх запозичень тексту.
Тексти статей не рецензуються.
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у роботі конференції!

Організатори

Курский государственный университет, Юридический факультет
Кафедра теорії та історії держави і права

Контактна інформація

доцент кафедри теорії та історії держави і права Курського державного університету Світлана Миколаївна Токарєва
Службовий телефон: +7 (4712) 52-06-97
e-mail: tokareva_sn@mail.ru

Про партнерів

Інформаційна підтримка: https://vk.com/event163246815

Вартість участі

Організаційний внесок відсутній.
Публікація здійснюється на безоплатній основі.
Витрати, пов'язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасники несуть самостійно або за рахунок направляючої сторони