Nikita Glebovich Khodakovskiy

Nikita Glebovich Khodakovskiy

Німеччина, Берлін

Фізика

Інтереси

Фізика